Laat varend erfgoed geen sterfgoed worden: laat het varen!

We krijgen steeds strengere milieumaatregelen. En dat is goed, want we willen allemaal bijdragen aan een schonere wereld. Echter, strengere regels vormen een bedreiging voor het voortbestaan van ons unieke Varend Erfgoed.

Emissies: marginaal

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de emissies van het Varend Erfgoed – ca. 2500 schepen – afgezet tegen de totale recreatievaart, marginaal zijn. Uit de onlangs gehouden enquête blijkt het gemiddelde brandstofgebruik per schip per jaar. Met een voor ons gemaakt model door TNO hebben we de uitstoot berekend, niet alleen wat betreft CO2, maar ook voor ondermeer stikstof en fijnstof. De emissies van onze vloot bedragen slechts 0,00229% van de uitstoot van de gehele recreatievaart. 

Daarom wil de FVEN komen tot een uitzonderingspositie voor deze historische recreatief varende vloot. Willen we het varend erfgoed behouden, dan moet het ook blijven varen. Daarom zijn we nu een petitie gestart. De resultaten hiervan gaan we aanbieden aan de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (mw. Uslu) en van Infrastructuur en Waterstaat (mw. Heijnen).

We willen graag bijdragen aan een schonere wereld. We kijken samen met deskundigen verder naar de mogelijkheid om bijvoorbeeld synthetische brandstof (GTL, HVO) te gaan gebruiken. Maar daar is echt nog nader onderzoek voor nodig omdat het gaat om motoren van 50 jaar en ouder. 

Varend Erfgoed: publiekslieveling 

De meerwaarde van onze vloot is dat we die kunnen tonen aan het publiek, we zijn immers vanaf 2016 opgenomen in de Erfgoedwet, dus dat wordt ook van ons verwacht. Het publiek is heel enthousiast over onze mooie oude vloot. Gemeenten zijn blij met ons als toeristische attractie, middenstanders hebben er baat bij. Grote evenementen nodigen ons graag uit.

Onze oproep is: geef onze vloot een uitzonderingspositie -net zoals de oldtimer auto’s die al hebben- zodat het publiek van onze schepen kan blijven genieten: teken de petitie! 


Teken de petitie via: behoud-ons-varend-erfgoed.nl/