FVEN nieuws – Praktijkman/vrouw gezocht voor project rond Chroom-6

Voor een voorlichtingsproject over de omgang met chroom-6 zoekt de FVEN één persoon om plaats te nemen in een klankbordgroep. Alle deelnemers komen uit de vier mobielerfgoedsectoren (water, lucht, weg en rail) en zijn personen die vooral praktische ervaring hebben op het gebied van bijvoorbeeld, slijpen, lassen en schuren.

 

OCW is een voorlichtingsproject gestart over de omgang met chroom-6. Vanwege de coronapandemie was dit tijdelijk vertraagd, maar het is nu in een stroomversnelling terecht gekomen omdat de subsidie voor dit project nog dit jaar moet worden overgedragen aan Mobiele Collectie Nederland (MCN). Dat houdt overigens niet in dat het project nog dit jaar moet worden afgerond, maar wel dat er op korte termijn een start mee zal worden gemaakt.

 

De uitvoering van het project is in handen van medewerkers van het bureau PreventPartner die eerder in opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksgebouwenbeheer en ProRail het Beheersregime Chroom-6 hebben opgesteld.

 

Als start van het project zal een expertmeeting worden belegd om de informatiebehoefte te inventariseren. Het is de bedoeling dat bij die expertmeeting mensen uit de vier mobielerfgoedsectoren (water, lucht, weg en rail) aanwezig zijn, die praktische ervaring hebben met het werken aan oude verflagen. Ook zullen deskundigen van ProRail, Rijkswaterstaat en Defensie aansluiten.

 

Voor alle duidelijkheid: het gaat om één persoon per sector. De vraag van de FVEN aan jullie is wie uit het Varend Erfgoed die deze taak op zich zou willen nemen. Mail dan aan Huib Haccoû, secretaris van de FVEN (secr@fven.nl). Datum en plaats van de bijeenkomst zal in overleg worden vastgesteld en reiskosten zullen worden vergoed.