Wij wensen u een voortvarend 2020!

Namens het bestuur van de vereniging wensen wij u allen een gezond en voortvarend 2020!

Graag zouden wij u op de hoogte willen stellen van de evenementen voor het jaar 2020:


Winter evenement in 2020

De datum voor het winterevenement is vastgesteld op zaterdag 29 februari 2020. Wat het evenement wordt is nog niet bekend, maar er wordt druk aan gewerkt. Zodra dit rond is krijgt u hierover bericht. Dit bericht zal zowel via de website als via de mail kenbaar worden gemaakt.


SAIL Amsterdam

Het is weer zover, SAIL Amsterdam (https://www.sail.nl/)! Schepen die hierbij aanwezig willen zijn en een ligplaats willen in Amsterdam dienen zich aan te melden via de ORG. De aanmelding hiervoor sluit op 1 februari 2020. De ORG zal de aanmelding via de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) verzorgen.

Schepen dienen te zijn ingeschreven in het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) als varend monument/varend erfgoed. Zonder inschrijving zijn er in- en rond Amsterdam geen ligplaatsen beschikbaar. Voor aanmelding en informatie kunt u een mail sturen naar:

Hans van Nispen (bernardvanleer@gmail.com)


Nationale Historische Reddingboot Dag Lelystad

Dit jaar is weer de Nationale Historische Reddingboot Dag op 20 en 21 juni in Lelystad. Opgave hiervoor kan via reddingboot@nhrd.nl. Meer informatie over dit evenement leest u op: www.nhrd.nl.


Jaarvergadering ORG Lemmer

Dit jaar is onze jaarvergadering op 25 en 26 september. Dit wordt een speciaal weekend aangezien de ORG het 20 jarig bestaan viert! Tevens bestaat het reddingstation Lemmer 100 jaar wat we graag gezamenlijk willen vieren. We vragen dan ook aan de leden om met zoveel mogelijk schepen aanwezig te zijn. Meer informatie hierover ontvangt u in de komende tijd.

Mochten er nog meer evenementen worden georganiseerd in het komende jaar zult u hierover vroegtijdig bericht ontvangen.