Gaat u naar Duitsland?

Als u dit jaar naar Duitsland vaart moet u er rekening mee houden dat Duitsland een bepaling voor alle schepen langer dan 12 meter uit de internationale overeenkomst ter voorkoming van vervuiling van de zee (Marpol) heeft overgenomen in lokale regels. Deze regel geldt ook voor pleziervaartuigen en bepaalt dat aan boord een document moet zijn met een aantal teksten uit het Marpol. Hierin de regels over het wel en niet overboord gooien van afval en de bepaling dat u de bemanning voor vertrek van deze regels op de hoogte moet stellen. Een handzame versie is te vinden op het internet ... Uitprinten en mee aan boord nemen bij de andere documenten. Er schijnt op gecontroleerd te worden.

 
Toen hierover op het Zeilersforum gesproken werd heb ik de achtergrond even uitgezocht. In Bijlage V artikel 10 lid 1 van het Marpol staat:
“Elk schip met een lengte over alles van 12 meter of meer en elk vast of drijvend platform dient plakkaten te tonen die de bemanning en de passagiers informeren over de lozingsvoorwaarden in de voorschriften 3, 4, 5 en 6 van deze Bijlage, voor zover van toepassing.”
Duitsland heeft deze bepaling overgenomen in lokale regels en de Duitse Watersportbonden hebben hier een praktische invulling aan gegeven door een tweetalig document op te stellen dat u aan boord moet meenemen. De tekst is met het verantwoordelijke ministerie afgestemd en accoord bevonden.

 

Nederland is ook ondertekenaar van het Marpol, maar heeft echter het Marpol niet letterlijk en zeker niet compleet overgenomen in nationale wetgeving. Nederland heeft een “Wet voorkoming verontreiniging door schepen” en ook nog een “Besluit voorkoming verontreiniging door schepen”. Hierin staan de diverse verplichtingen die voorkomen uit het Marpol verdrag. Ook voor pleziervaartuigen, maar niets specifiek voor schepen langer dan 12 meter en ook niet de verplichting een dergelijk document aan boord te hebben. Ook in Nederland is het dus goed om uw bemanning te informeren over de noodzaak om zorg te dragen voor een schone zee en dat afval bewaard wordt tot u weer in de haven bent en het daar in de afvalcontainer kan.