Beleidsplannen FVEN

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) heeft een tweetal beleidsstukken gepresenteerd. In
deze beleidsstukken presenteren zij het beleid voor de komende twee jaren. Tevens neemt men
stellingname in de ontwikkelingen omtrent duurzaamheid.

 

De FVEN maakt zich sterk voor Duurzaam Varend Erfgoed met de beperking, dat de authenticiteit
niet, althans zo min mogelijk wordt aangetast. Immers, de mate waarin het object nog in originele
staat verkeert, bepaalt mede de cultuurhistorische waarde. De FVEN behoudt “de grootste vloot
Varend Erfgoed ter wereld”. Het behouden van deze vloot en zeker wanneer dit gebeurt door
restauratie of renovatie met gebruikmaking van bestaande onderdelen en materialen verdient
sowieso al het predicaat “duurzaam”. Niettemin staat FVEN voor een enorme uitdaging om met de
Varend Erfgoed vloot in Nederland nog duurzamer te gaan varen en op die manier een bijdrage te
leveren aan de strijd tegen klimaatverandering, door vergroting van de ecologische inpasbaarheid
van het gebruik van het varend erfgoed.

 

Door het formuleren van ambities en door invulling te geven aan strevingen gericht op duurzaam
Varend Erfgoed, kan in zeer incidentele gevallen het erfgoed behoud zich, niet laten combineren met
duurzaamheid. In die gevallen moet er een uitzondering voor een algemene regel van verduurzaming
worden bepleit.

 

In de onderstaande bijlagen treft u beiden stukken aan. Wanneer u vragen heeft kunt u contact
opnemen met ons bestuurslid Hans van Nispen (hansvannispen@hetnet.nl / 06 22224452).

 

Bijlagen:
FVEN Beleidsplan 2020-2022
FVEN Position Paper Duurzaam Varend Erfgoed Nederland